I’m the type of person to never get any sleep because all I do each night is overthink the smallest shit that shouldn’t even matter.
Posted on Sat, April 19 2014, 7 hours ago


healiing:

you do not need to constantly justify yourself. go ahead. eat pancakes. eat a ton at dinner. eat ice cream sundaes at 1am. take a rest day. take six rest days. sleep in. watch a movie. watch ten movies. no explanations needed. you’re allowed to be kind to yourself.
Posted on Wed, April 16 2014, 3 days ago


Oo, hindi naman madaling makalimot sa mga bagay na napasaya ka. Pero kasi, hindi naman dapat kalimutan ‘yon. Nakaraan mo ‘yon e, sabihin man nating hindi naging maganda ang resulta, marami ka namang babauning aral. Ang mahalaga ay makita mo ang saya sa sakit, ang ngiti sa mga luha, at aral sa mga pagkakamali. Kung nadapa ka ng siyam na beses, bumangon ka ng ika-sampung ulit. Okay lang umiyak, basta’t alam mo kung kailan ka hihinto. Naramdamam mo mang hindi ka na buo, darating ang panahong mabubuo kang muli. Wala namang hindi nahihilom ng panahon, basta’t hindi mo hahayaang kainin ka ng sakit. At kasama ng lumilipas na panahon, gumawa ka ng paraan para tuluyang mawala ang hapdi. Minsan mas magandang hindi mo lagyan ng band aid, makakahinga yung sugat.. mas mabilis gumaling.
Posted on Wed, April 16 2014, 4 days ago


I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you so much.

 Posted on Wed, April 16 2014, 4 days ago


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »